מכבסת וואשי- תקנון שימוש

 1. כללי
  • התנאים המצויים בתקנון זה מהווים את תנאי השימוש (להלן: "תנאי השימוש") בכתובת האתר washy-washy.co.il ובכל תת דומיין שלו, לכל השירותים המוצעים בו וכן באפליקציה. התנאים מתקיימים גם ללקוחות המגיעים פיזית למכבסת "וואשי וואשי הנמצאת ברח' קיפודן 24 במודיעין (להלן: "העסק"). בכל מקום בו מצוין המונח "פלטפורמה" אותן הוראות יחולו הן בנוגע לאתר, הן בנוגע לאפליקציה והן בהגעה לעסק, שכן השימוש במונח "פלטפורמה" נעשה מטעמי נוחות בלבד. ככל שקיימת הוראה ספציפית לאתר או לאפליקציה הדבר יצוין במפורש.
  • תנאים אלו יחולו לגבי כל הזמנת שירות, ביקור, גלישה, דפדוף, או כל שימוש אחר שייעשה במסגרת הפלטפורמה (להלן: "השימוש") ויהוו את החוזה המשפטי המלא בין כל מי שעושה שימוש בעסק, באתר ובאפליקציה (להלן: "המשתמש") ובין חברת וואשי וואשי (להלן: "החברה").
  • התקנת האפליקציה בנייד, שימוש באתר, שימוש בתוכן הפלטפורמה ו/או סימון בתיבת אישור תקנון באתר או בעסק מהווה הצהרה כי המשתמש קרא והבין את התקנון ותנאי השימוש בו והוא מסכים לכל האמור בו.
  • המשתמש מצהיר ומתחייב שהוא כשיר לעשות שימוש בפלטפורמה זו והינו מעל גיל 18.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירות בכל עת וכן לשלול זכות הזמנה בפלטפורמה על פי שיקול דעתה.
  • האמור בתקנון זה הינו בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחס לכל המינים באופן שווה.
  • הכותרות לתנאי השימוש הן לצרכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.
  • הזמנת השירותים באמצעות הפלטפורמה כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 

 1. השירות הניתן ורכישתו
  • החברה מספקת שירותי כביסה, גיהוץ וניקוי יבש, וכן שירותי תיווך או קישור בתחום המכבסות, בין המשתמש אשר הזמין את השירות (להלן: "המזמין") לבין בעלי המקצוע המתמחים בכביסה, גיהוץ וניקוי יבש (להלן: "הספקים") אשר הינם עומדים בסטנדרטים הגבוהים שהציבה החברה לטובת המזמין.
  • לאחר הזמנת השירות מהחברה דרך הפלטפורמה, שליח מטעם החברה יגיע לבית המזמין בתאום מראש, יאסוף את פרטי ההזמנה וידאג להעבירה לעסק או לספק הנבחר לפי השירות המבוקש. לאחר שפרטי ההזמנה מוכנים בעסק ו/או שהספק הודיע לחברה כי פרטי ההזמנה מוכנים, שליח החברה יחזירה לבית המזמין או לעסק לאיסוף ע"י המזמין.
  • שירותי כביסה וגיהוץ יוחזרו תוך 72 שעות, ניקוי יבש תוך 96 שעות, שטיחים, ווילונות ופריטים מיוחדים יוחזרו תוך 14 ימי עסקים.
  • איחור של עד 5 ימי עסקים בהחזרת פריטים לבית המזמין/לעסק, מהמועד בו התקבלה ההזמנה אצל החברה לא ייחשב כהפרה של תנאי מתנאי שימוש תקנון זה ולחברה לא תהא שום חובה כלפי המזמין, בגין האיחור.
  • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב בהחזרת פריטים לבית המזמין/לעסק שנגרמה כתוצאה מהתנהלות הספקים ו/או מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
  • התשלום עבור השירות יתבצע בעת ההזמנה באתר או בעסק באמצעות כרטיס אשראי, אפליקציית ביט, אפל פיי, גוגל פיי, או מזומן. לאחר שיתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע התשלום, תחשב העסקה כבת ביצוע.
  • לאחר התשלום תשלח חשבונית מס/קבלה לדוא"ל של המזמין, אשר הוזן במערכת בעת ביצוע הזמנת השירות, מיד לאחר אישור התשלום. בעסקה שתתבצע בעסק ניתן להנפיק חשבונית ידנית במקום. יובהר כי לא תונפק חשבונית באופן אחר, אלא אם יוחלט אחרת ע"י החברה, וחלה חובה על המזמין לוודא כי קיבל את החשבונית. ככל שלא התקבלה החשבונית בדוא"ל המזמין ניתן לפנות לשירות לקוחות באמצעות וואטסאפ למס' 050-5436222 בסניף מודיעין או למס' 050-9050310 בסניף מבשרת ציון.
  • מחיר השירות כולל את המע"מ, אלא אם צוין אחרת באופן מפורש.
  • בביצוע העסקה, המזמין מסכים ומאשר כי החברה מורשית לגבות מחשבון כרטיס האשראי שלו את הסכום בגין העסקה שביצע.
  • במקרה שבו חברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את העסקה, תבוטל העסקה והשירות לא יסופק למזמין
  • החברה אינה אחראית לכל עמלות בנק נוספות, חיובי ריבית, חיובים כספיים, חיובים בגין יתרת חובה, או כל עמלה ו/או חיובים אחרים הנגרמים כתוצאה מחיוב החברה את הלקוח בגין העסקה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הצעה ו/או עסקה כלשהי, אם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בפרט מפרטי ההצעה.
  • הזמנה מתחת ל150 ₪ תחויב בעלות משלוח בסך 20 ₪. הזמנה מעל 150 ₪ לא תחויב בעלות משלוח. החברה רשאית לשנות או לבטל את דמי המשלוח בהתאם למיקום המזמין, לזמני המשלוח, לטובת מבצעים ולפי שיקול דעתה.
  • יובהר כי עלות המשלוח כוללת את האיסוף וההחזרה של הפריטים.
  • בכל בקשת שירותי כביסה, ישנה עלות הפעלת מכונה במחיר השווה ל 6 ק"ג כביסה.
  • אם תתקבל כמות קטנה מ 6 ק"ג, יחויב הלקוח בעלות 6 ק"ג. בכל כמות מעל 6 ק"ג, יחויב הלקוח לפי משקל הכביסה.
  • אם לא ביקש הלקוח אחרת באופן מפורש, כאשר נדרש, תופרד הכביסה למס' מכונות בעלות כספית נוספת וזאת כדי לשמור על טיב הבגדים, איכותם וצבעם. עלות השימוש במכונה נוספת תהיה על חשבון הלקוח. כך שקית כביסה הכוללת בתוכה בגדים לבנים וצבעוניים יחד, תופרד במכבסה במידת הצורך לפי הצבעים ותכובס במכונות נפרדות – האחת לבנה והאחרת צבעונית כאשר הלקוח ישלם עבור שימוש ב 2 מכונות.
  • כל האמור בסעיף הקודם מתייחס לכביסה שמשקלה מתחת ל12 ק"ג, שכן במשקל גבוה יותר יהיה שימוש במספר מכונות בכל מקרה וההפרדה תעשה ללא חיוב נוסף.
  • ניקוי שטיחים ווילונות ומפות יחויבו לפי מטר מרובע (מ"ר) וכן יובהר כי הזמן הנדרש למתן שירות זה הינו ארוך יותר משירותים אחרים ויכול לקחת עד כ14 ימי עסקים.

 

 1. הגבלת אחריות החברה
  • החברה עובדת עם ספקים מומחים בתחום הכביסה כדי לתת את השירות הטוב ביותר ללקוח. עם זאת, אין היא אחראית על תקלות ופגמים שנגרמו בעת שהכביסה הייתה באחריות הספקים ולא תישא בחיובים ו/או הוצאות בגין כך.
  • באחריות המזמין להפריד בין סוגי הבגדים . כלומר, כביסה רגילה (המיועדת לטיפול במכונת כביסה) בנפרד וכביסה המיועדת לניקוי יבש בנפרד. כמו כן ליידע את שליח החברה או הנציג על ההפרדה, בעת האיסוף מהבית או בעת מסירת הכביסה בעסק.
  • באחריות המזמין לוודא כי בעת מסירת הכביסה אין בה חפצים כגון: תכשיטים, שעונים, כסף, מסמכים , פריטים בעלי ערך וכיו"ב. יובהר כי לחברה אין כל אחריות בגין חפצים אלו.
  • אין אחריות על כפתורים, חוטים, פונפונים או כל פריט אחר שעלול ליפול ו/או להיתלש מהבגד בזמן הכביסה, הניקוי או המשלוח, תוך טיפול סביר של העסק.
  • אין אחריות על ניקוי נעליים מכל סוג, מוצרי עור, זמש ותיקים, מוצרי מעצבים. האחריות במקרים אלו – על הלקוח בלבד והחברה לא תישא בשום אחריות כלפי הלקוח אם המוצר נפגם בזמן הטיפול בו.
  • אין אחריות על בגדים שנגרם להם נזק בזמן הכביסה כמו קרעים, מעבר צבעים בין בדים, התכווצות ושינוי צורה, כל עוד החברה נקטה בפעולות סבירות בזמן הטיפול בבגד.
  • באחריות המזמין לדאוג שיהיה אדם אחראי בבית בזמן הגעת שליח החברה הן באיסוף והן בהחזרה. ביקש המזמין מהשליח לאסוף את הכביסה מחוץ לבית – יציין זאת בכתב בזמן ההזמנה. יובהר כי לא תהא לחברה כל אחריות על הכביסה מרגע שהונחה במקום המבוקש באיסוף, בהחזרה או בעסק.
  • בכל מקרה, במידה והחברה לא פעלה כנדרש בעת טיפול בבגד, כביסה, גיהוץ או בזמן המשלוח, עלות הפיצוי ללקוח בגין אחריות על השירות לא תעלה על סכום השווה עד פי 5 מעלות השירות (לא כולל דמי משלוח).

 

 1. מדיניות ביטולים
  • בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"), במסגרת עסקת מכר מרחוק, ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה – לפי המאוחר מבניהם, בתנאי שהביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
  • לאחר ביצוע ההזמנה, נציג החברה ייצור קשר עם המזמין לתאום איסוף הכביסה.
  • ביטול הזמנה ייעשה עד שעה לפני המועד בו אמור להגיע השליח אל המזמין. כלומר, אם ההזמנה תואמה ל 10:00, הביטול יהיה עד לשעה 9:00. ביטול הזמנה לאחר מועד זה כרוך בדמי ביטול בסך 20 ₪.
  • החברה רשאית לבטל הזמנה בין היתר במקרים הבאים:
 • אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי השירות.
 • במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך הזמנה ותשלום תקין.
 • אם יתברר לחברה כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו.
 • במקרים של כוח עליון המונעים את המשך ההזמנה או ניהולה באופן תקין.
 • במקרים בהם החברה תפסיק את פעילותה מכל סיבה שהיא.
 • במקרים של ביטול הזמנה כאמור, לא תהא למזמין כל טענה או דרישה או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה ככל שפעלו בהתאם לאמור בסעיפים לעיל.

 

 1. שירות לקוחות
  • בכל שאלה או בירור לגבי השירות או הודעת ביטול, ניתן לפנות אל נציגי החברה באמצעות וואטסאפ למספר 050-5436222 בסניף מודיעין ו- 050-9050310 בסניף מבשרת ציון.
  • ניתן לפנות גם במייל בכתובת service@washy-washy.co.il לסניף מודיעין או washymevaseret@gmail.com  לסניף מבשרת ציון.

 

 1. אבטחת מידע ופרטיות
  • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
  • מדיניות הפרטיות חלה על כלל הנתונים שנמסרו במסגרת הליך הרישום וכן על כלל הנתונים שנאספו ושיאספו במאגרי המידע של החברה כדלקמן (להלן: "המידע").
  • המשתמש מסכים ומאשר, בעצם אישור מסמך זה, כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע פעולות, כגון: יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי החברה או מי מטעמה.
  • בגין כל שימוש בפלטפורמה, בין אם של משתמש רשום ובין אם של משתמש, החברה עשויה לקבל, לאחסן ולעבד סוגי מידע שונים אודות מיקום המשתמש, ניטור באמצעות GPS לרבות מידע דוגמת כתובת IP. כמו כן החברה עשויה לקבל, לאחסן ולעבד מידע התחברות (Log-Data) הנשמר אוטומטית בשרתי החברה בכל פעם שהמשתמש עושה שימוש בפלטפורמה, ללא קשר לשאלה האם המשתמש הינו משתמש רשום. מידע זה עלול לכלול את כתובת ה-IP של המשתמש, תאריך ושעת הכניסה והיציאה מהפלטפורמה, החומרה והתוכנה של המשתמש, מספר הלחיצות שנלחצו, הדפים שנצפו, סדרם ומשך הזמן שהועבר בכל דף.
  • החברה עשויה להשתמש בהתקנים של צדדים שלישיים, בין אם מנוהלים על ידם ובין אם לאו. כתוצאה מכך, יתכן ופעולות המשתמש ינוטרו ויישמרו על ידי ההתקן. המשתמש מתבקש לקרוא ולעיין במדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים הנ"ל על מנת ללמוד את מדיניות השימוש במידע שהצדדים השלישיים אוספים. למען הסר כל ספק, החברה אינה לוקחת אחריות על מדיניות השימוש והשיתוף של צדדים שלישיים דלעיל.
  • החברה עשויה להתקשר עם חברות או אנשים שהם בחזקת צד שלישי, כגון חברה לשירותי סליקה, לטובת קבלת שירותים, לרבות אימות נתונים, בדיקות בטיחות ומאגרי מידע. החברה עשויה למסור להם את המידע אודותיך כמפורט לעיל על מנת שאלו יוכלו לבצע נאמנה את שירותיה.
  • החברה מאבטחת את המידע המצוי ברשותה באמצעות מערכות מתקדמות. למרות זאת, אין החברה יכולה להתחייב בפני המשתמש כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע והנתונים שברשות החברה, באמצעים שונים כגון: וירוסים, קודי מחשב, באגים וכיו"ב העלולים לפגוע בפרטיות המשתמש.
  • החברה מיישמת בפלטפורמה בין ביתר, שירות הודעות בדחיפה (PUSH) שיטה המאפשרת לשלוח התראות וצלילים כאשר הן אינן פועלות באותו רגע, דרך שרתי המכשיר עליו מותקנת הפלטפורמה ו/או אפליקציה הקשורה אליה (APPLE או אנדרואיד למשל). במסגרת השימוש בפלטפורמה, תישלחנה, מעת לעת, למכשיר הנייד שברשותך למשל הודעות PUSH באמצעותן תוכל להתעדכן אודות מוצרים ושירותים נוספים שהחברה סבורה כי אתה עשוי למצוא בהם עניין, וכן לקבל מידע נוסף אודות החברה והפלטפורמה. הודעות PUSH תישלחנה בזמנים ובתדירות כפי שייקבע ע"י החברה.
  • הינך מצהיר כי ידוע לך שהודעות PUSH עשויות לכלול מסרים שעשויים להיחשב כ"דבר פרסומת" כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, והינך רשאי לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל את הודעות הPUSH כולן או מקצתן, בכל עת באמצעות שינוי הגדרות הפלטפורמה במכשיר הנייד ו/או במחשב ו/או בכל מחשב יד, לוח או שולחן שברשותך.
  • בפתיחת חשבון בפלטפורמה ו/או בעת הזמנה באמצעות הפלטפורמה מביע המשתמש את הסכמתו, לקבל הודעות מהחברה בנוגע לחשבונו, פעילותו בפלטפורמה, מידע פרסומי, מבצעים, באמצעות SMS ו/או דוא"ל ו/או וואטסאפ ו/או כל אמצעי שיווק אחר. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק.
  • באם יבקש המשתמש להסיר את פרטיו האישיים מרשימת התפוצה של החברה, יש ללחוץ על כפתור "הסר"ו/או ליצור קשר עם שירות הלקוחות בנוגע לכך.
  • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י המשתמש, לא להעביר מידע אישי ע פעולותיו לצד שלישי, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כך על פי דין או בכפוף לשיקול דעתה כי הדבר נדרש לטובת החברה כדלקמן:
 • איום בנקיטת צעדים משפטיים או נקיטת צעדים משפטיים בעקבות פעולות שעשה המשתמש בפלטפורמה.
 • על פי דרישת החוק.
 • הגנה על זכויות החברה, נכסיה וציבור המשתמשים בה.

 

 1. התחייבות המשתמש
  • המשתמש מתחייב לעשות שימוש בפלטפורמה אך ורק למטרות חוקיות ולמטרת הזמנת שירות באופן אישי ולא באופן מסחרי.
  • המשתמש לא יפיץ באמצעות הפלטפורמה כל תוכן שיש בו מן הדברים הבאים:
 • פגיעה או הפרה בזכויות החברה ו/או בזכויות המשתמשים בפלטפורמה ו/או צדדים שלישיים אחרים.
 • פעילות פלילית, לשון הרע, איום, פגיעה בפרטיות, שיימינג (ביוש).
 • פגיעה, הגבלה, הרתעה, מניעה ממשתמש לעשות שימוש בפלטפורמה מהווה הפרה של תנאי השימוש ואסורה בהחלט.
  • אי קיום הוראות תנאי השימוש על ידי המשתמש, חושפת אותו לאפשרות של תביעה אזרחית ו/או פלילית. כמו כן, בכל מקרה בו תיפגע החברה ו/או תוגש נגדה תביעה בגין פעולותיו של המשתמש היא שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמשתמש לפצותה עבור כל תשלום, הוצאה, אובדן רווחים ו/או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני ושלא ממוני, שייגרם לה או למי מטעמה.

 

 1. קניין רוחני
  • כל זכויות היוצרים, הקניין הרוחני וסימני במסחר בפלטפורמה הינם רכושה הבלעדי של החברה והינם מוגנים על ידי זכויות יוצרים בהתאם לחוק זכויות יוצרים, תשס"ח-2007. לרבות כל פטנט, מדגם, יצירה, שמות, לוגו, סימני מסחר, סודות מסחריים, מידע עסקי, אתר האינטרנט, האפליקציה והשירותים המסופקים על ידם או באמצעותם, עיצוב הפלטפורמה, המידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתה לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפיים, קוד, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה בין שרשומים ובין שאינם רשומים הינן קניינה הבלעדי של החברה.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו ו/או תמונות מפלטפורמה זו, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.
  • אין לשנות, להסיר, למחוק, להגדיל, ליצור נגזרת עבודה או לנצל בכל דרך שהיא את התכנים והתמונות שבפלטפורמה.

 

 1. דין וסמכות שיפוט
  • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו ייעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בירושלים תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

 

 1. שונות
  • תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ו/או באפליקציה. במקרה של אי התאמה, תנאי שימוש אלו יגברו.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש בפלטפורמה אם המשתמש לא יעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.
  • החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לנזק ישיר או עקיף ולא יישאו בדמי נזיקין, פיצוי עונשי או בפיצוי בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזקים הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותי הפלטפורמה או בגין עיכוב או תקלות שייתכן ויתרחשו.
  • לחברה שמורה הזכות הבלעדית להפסיק את פעילות הפלטפורמה בכל עת, מבלי להודיע על כך מראש למשתמש. המשתמש מוותר באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה בגין הפסקת הפעילות כאמור ו/או כל תוצר לוואי הקשור בהפסקת פעילות הפלטפורמה כאמור ולרבות מחיקה או איבוד של מידע כתוצאה מכך.
  • החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה הפלטפורמה, את היקפם וזמינותם של השירותים שבה, מבלי להודיע מראש למשתמש וכן תהיה רשאית לגבות תשלום בעד שירותים כאלה או אחרים לפי שיקול דעתה.
  • יובהר כי המונות באתר הינן תמונות להמחשה בלבד, ואין לתת להם משמעות כלשהי מעבר להמחשה