דמי הזמנה למשקל לא ידוע – יתרה תשולם לאחר שקילה.

30.00

קטגוריות: ,